KONTAKT

Jana Pawła II nr 15
09-500 Gostynin

Tel.  242357938

Strona główna

 ZAPROSZENIE

Grupa Odnowy w Duchu Świętym św. Pawła

działająca przy par. Św. Marcina w Gostyninie

zaprasza na wspólne czuwanie modlitewne

w Wigilię Zesłania Ducha Świętego w sobotę 30 maja 2020 r.

Rozpoczynamy Mszą św. o godz. 18:00.

 

30 maja 2020 r. będziemy świętować Wigilię Zesłania Ducha Świętego.

Jak czytamy w Dziejach Apostolskich,

po Zmartwychwstaniu apostołowie trwali wraz z Maryją

w Wieczerniku na modlitwie, oczekując obiecanego Parakleta.

My również pragniemy tego dnia trwać w jedności

w naszej wspólnocie parafialnej oczekując na Pięćdziesiątnicę.