KONTAKT

Jana Pawła II nr 15
09-500 Gostynin

Tel.  242357938

OGLOSZNIA 1

 

DWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                 20 października 2019 r.

1. „Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” – pytanie wybrzmiewające w dzisiejszą niedzielę może znaleźć wiele odpowiedzi. Ostatecznie sprowadza się jednak do pytania o naszą duchową kondycję. Podejmujmy nieustannie trud gotowości na spotkanie z Panem.

2.  Rozpoczęliśmy dzisiaj w Kościele Tydzień Misyjny. Wpisuje się on w trwający w Kościele nadzwyczajny miesiąc misyjny. Przypomnijmy, że został on ogłoszony przez papieża Franciszka dla uczczenia 100. rocznicy ukazania się misyjnej encykliki „Maximum illud” papieża Benedykta XV. Dla całego Kościoła ma to być czas zdecydowanego ożywienia naszego zapału do tego, by dzielić się wiarą i Chrystusem. To miesiąc misyjnego nawrócenia Kościoła. Niech więc intencje misyjne będą obecne w naszej modlitwie wspólnej i osobistej.

Dziękując za świadectwo ich posługi, otoczmy modlitwą wszystkie działa misyjne w Kościele. 

3. Spotkanie KŻR odbędzie się w następną niedzielę po Mszy o 13.00 w kaplicy Miłosierdzia Bożego.

4. Polecamy lekturę prasy katolickiej.

5. W niedzielę po Mszy św. o godz.11.30 spotkanie rodziców i dzieci klas IV przed  Komunią św. Generalną.

6. W dzień naszego odpustu parafialnego 11 listopada o godz. 8.30 będzie odprawiona Msza św. dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo w intencji małżonków -  Jubilatów obchodzących w tym roku kalendarzowym 25, 50, 60 lub inną ważną dla nich  rocznicę zawarcia małżeństwa oraz w intencji ich bliskich. Zapraszamy na wspólną modlitwę do kościoła  a potem na spotkanie przy torcie jubileuszowym i muzyce w dolnym kościele. Bardzo prosimy Jubilatów z rodzinami o udział w niej. Dlatego prosimy o zgłaszanie się po Mszach św. w zakrystii lub w kancelarii. Warto Panu Bogu podziękować za ten czas i wszelkie łaski otrzymane oraz prosić o dalsze dla siebie i swoich bliskich. Chcemy poczynić odpowiednie przygotowania.

7. Codziennie odmawiamy różaniec  w kościele o godz. 16.00 i 17.15. Zapraszamy.

8. Bóg zapłać za ofiary.