KONTAKT

Jana Pawła II nr 15
09-500 Gostynin

Tel.  242357938

 

 

 

TRZYDZIESTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                 27 października 2019 r.

1. Zbliża się listopadowy czas naszej refleksji nad przemijaniem. Doczesne drogi znajdują swój finał w tajemnicy śmierci, która staje się w Chrystusie bramą nowego życia. Przeżyjmy nadchodzące dni w duchu jedności ze wspólnotą świętych i zbawionych oraz na modlitwie za zmarłych oczekujących pełnego udziału w odkupieniu wysłużonym przez Syna Bożego.

2. Zapraszamy do udziału w ostatnich w tym roku nabożeństwach różańcowych o godz. 16.00 i 17.15.

3. W piątek 1 listopada, będziemy obchodzić uroczystość Wszystkich Świętych. W tym dniu pragniemy oddać cześć wyznawcom Chrystusa, którzy po dobrym i uczciwym życiu osiągnęli wieczne z Nim zjednoczenie w Jego królestwie. Pamiętajmy, że każdy chrześcijanin jest powołany do świętości, że niebo jest naszą prawdziwą ojczyzną. W tę uroczystość będziemy sprawować Eucharystię o godz. 7.00, 8.30,10.00, o 11.30 różaniec za zmarłych na cmentarzu a o godz. 12.00 Msza św. oraz w kościele o godz. 18.00.

4. W sobotę  2 listopada, przypada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. W tym dniu modlimy się za tych, którzy poprzedzili nas w drodze do wieczności. Modlimy się za zmarłych, w sposób szczególny za tych, którzy przez proces oczyszczenia w czyśćcowym ogniu oczekują wiecznego zjednoczenia z Panem. Będzie następujący porządek Mszy Świętych :w kościele o 6.30, 8.30,18.00. Natomiast na cmentarzu o godz. 10.00 i 16.00.  Różaniec za zmarłych w kościele o godz.17.15. Zapraszamy.

5. Na te listopadowe dni modlitwy i zadumy przygotujmy groby naszych bliskich, zatroszczmy się o porządek na cmentarzu. Śmieci, różne odpadki, zużyte znicze, stare kwiaty prosimy składać tylko w wyznaczonych miejscach do odpowiednich pojemników.

6. Od 1 do 8 listopada, każdorazowo odwiedzając cmentarz i odmawiając modlitwę za zmarłych, możemy uzyskać dla nich odpust zupełny, czyli darowanie doczesnej kary za grzechy odpuszczone już co do winy. Dla zyskania odpustu należy być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą, wzbudzić akt wyzbycia się jakiegokolwiek przywiązania do grzechu oraz pomodlić się w intencjach papieskich. Nie zaniedbujmy tej pobożnej praktyki – dzięki niej możemy pomóc tym, którzy nas poprzedzili w drodze do domu Ojca.

7.  W dzień naszego odpustu parafialnego 11 listopada o godz. 8.30 będzie odprawiona Msza św. jako dziękczynienie z prośbą o dalsze błogosławieństwo w intencji małżonków -  Jubilatów obchodzących w tym roku kalendarzowym 25, 50, 60 lub inną rocznicę zawarcia małżeństwa oraz w intencji ich bliskich. Zapraszamy na wspólną modlitwę do kościoła  a potem na spotkanie przy torcie jubileuszowym i muzyce w dolnym kościele. Bardzo prosimy Jubilatów z rodzinami o udział w niej. Warto Panu Bogu podziękować za ten czas i wszelkie łaski otrzymane oraz prosić o dalsze dla siebie i swoich bliskich. Prosimy o zgłoszenia w zakrystii i w kancelarii. Chcemy bowiem poczynić odpowiednie przygotowania.

Również tego samego dnia Msza św. o godz.11.30 – zostanie odprawiona w intencji Ojczyzny. Zaś na godz.18.00 zapraszamy te osoby, których bliscy przebywają poza granicami naszej Ojczyzny. Jest to zawsze dla wszystkich bardzo trudny czas rozłąki niosący tęsknotę, samotność, kryzys tożsamości i wiary, zmęczenie i wyobcowanie. Chcemy prosić patrona naszej Parafii św. Marcina o wstawiennictwo w intencji wszystkich emigrantów Gostynińskich. Pod chórem  na stoliku są kartki na których prosimy o wymienienie nazwy miejscowości czy kraju w których te osoby przebywają. Podczas Mszy św. w odpowiednim momencie je wymienimy.

8. Od dziś Koło Miłosierdzia rozprowadza kalendarz parafialny na 2020 rok w cenie 5 zł.

9. Msza Święta dla chorych i niepełnosprawnych zostanie odprawiona w sobotę 9 listopada o godz. 10.00.

10. Schola parafialna będzie rozprowadzać ciasteczka z myślami świętych za dobrowolną ofiarę w niedzielę 3 listopada po Mszach o godz. 10.00, 11.30 i 13.00. Zebrane pieniądze będą przeznaczone na działalność scholi.

11. Bóg zapłać za ofiary.