KONTAKT

Jana Pawła II nr 15
09-500 Gostynin

Tel.  242357938

 

 

TRZYDZIESTA DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU              10 listopada 2019 r.

1. Dzisiejsza listopadowa niedziela ukierunkowuje nasze myśli na zmartwychwstanie i życie wieczne. Wspominając w tych dniach naszych bliskich zmarłych, pamiętajmy, że również kresem naszych ziemskich dróg jest wieczna rzeczywistość.

 

2. Jutro w dzień naszego odpustu parafialnego listopada pierwsza Msza św. o godz. 7.00. Następna  o godz. 8.30 będzie odprawiona Msza św. jako dziękczynienie z prośbą o dalsze błogosławieństwo w intencji małżonków -  Jubilatów obchodzących w tym roku kalendarzowym 25, 50, 60 lub inną rocznicę zawarcia małżeństwa oraz w intencji ich bliskich. Zapraszamy na wspólną modlitwę do kościoła  a potem na spotkanie przy torcie jubileuszowym i muzyce w dolnym kościele. Bardzo prosimy Jubilatów z rodzinami o udział. Warto Panu Bogu podziękować za ten czas i wszelkie łaski otrzymane oraz prosić o dalsze dla siebie i swoich bliskich.  

 

 3. Również jutro Msza św. o godz.11.30 – zostanie odprawiona w intencji Ojczyzny. Zaś na godz.18.00 zapraszamy te osoby, których bliscy przebywają poza granicami naszej Ojczyzny. Jest to zawsze dla wszystkich bardzo trudny czas rozłąki niosący tęsknotę, samotność, kryzys tożsamości i wiary, zmęczenie i wyobcowanie. Chcemy prosić patrona naszej Parafii św. Marcina o wstawiennictwo w intencji wszystkich emigrantów Gostynińskich. Pod chórem  na stoliku są kartki na których prosimy o wymienienie nazwy miejscowości czy kraju w których te osoby przebywają. Podczas Mszy św. w odpowiednim momencie je wymienimy.

4. W dniu 12 listopada we wtorek o godz. 17.00 w Kaplicy Jezusa Miłosiernego odbędzie się  spotkanie modlitewne członków Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym oraz osób chętnych do wspólnej modlitwy. Zapraszamy.

 

 5. W tym tygodniu pan organista będzie roznosił opłatek świąteczny:  

Poniedziałek- domy prywatne- ul. Kowalska, ul. Krośniewicka, ul. Kościuszkowców, ul. Czapskiego

Wtorek- domy prywatne- ul. Słowackiego, ul. Spokojna, ul. Mickiewicza, ul. Słoneczna, ul. Mazowiecka, ul .Bema, ul. Krótka

Środa- domy prywatne ul. Kolejowa, ul. Spacerowa, ul. Wiosenna, ul. Gliniana, ul. Langelfeld

Czwartek- domy prywatne ul. Kilińskiego, ul. Armii Krajowej, ul. Płocka, ul. Bierzewicka, ul. Przemysłowa.

Piątek -domy prywatne ul. Wojska Polskiego, ul. Termalna, ul. Parkowa, ul. Zamkowa.

Sobota- domy prywatne ul, Krasickiego, ul. Zielona.

6.  W przyszłą niedzielę odbędą się w naszym kościele IV Zaduszki Strażackie". Najpierw o godz.16.00 zostanie odprawiona Msza św. za zmarłych strażaków. Po jej zakończeniu złożenie kwiatów pod pomnikiem Jana Pawła II. Serdecznie zapraszamy strażaków i bliskich zmarłych strażaków.

  

7. Zapraszamy do lektury i nabywania nowego numeru naszej gazetki parafialnej.