KONTAKT

Jana Pawła II nr 15
09-500 Gostynin

Tel.  242357938

 

DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCY,                                                       19 kwietnia 2020

CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

 

1. Dziś przypada Niedziela Miłosierdzia Bożego. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest miłością, że potrafi jedynie kochać i przebaczać. Jako Kościół, napełnieni paschalną radością, mamy teraz tylko jedno zadanie: głosić i uobecniać miłosierdzie Boga objawione w Jezusie Chrystusie, który cierpiał za grzeszny świat, prawdziwie zmartwychwstał i żywy jest pośród nas. Warto w tym miejscu przypomnieć słowa Świętego Jana Pawła II wypowiedziane w 2002 roku w Łagiewnikach: „Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy tutaj przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia!”.

 

2. Dzisiaj obchodzimy też patronalne święto Caritas i rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia.

 

3. Przypomina się, że w dziedzinie dyscypliny kultu Bożego i sakramentów świętych wciąż obowiązuje Zarządzenie Biskupa Płockiego uaktualnione 26 marca br. (nr 723/2020). Należy je dostosować do norm i ograniczeń sanitarno-epidemiologicznych wydanych w ostatnich dniach przez polski rząd (szczególnie ograniczenie obecności uczestników liturgii w świątyni [jednej osoby na 15 m² poza usługującymi] obowiązujące od 20 kwietnia br. oraz obowiązek zakrycia nosa i ust przy pomocy części odzieży, maski lub maseczki przez uczestników liturgii i usługujących – poza celebransem).

W naszym kościele zgodnie z zarządzeniami po przeliczeniu powierzchni kościoła będzie mogło uczestniczyć na jednej liturgii 80 osób.

 

 

4. Nadal prowadzimy zbiórkę na zakup respiratora dla szpitala w Gorzewie. Zebrano już 15960 zł. Jest to prawie połowa kwoty. Bardzo serdecznie prosimy o wsparcie w tej inicjatywy, która na pewno zaowocuje na długie lata w naszym środowisku. Możemy wpłacać ofiary na konto parafii z dopiskiem ,, Respirator" lub złożyć do puszek w kościele przy głównym wyjściu lub w kancelarii.