KONTAKT

Jana Pawła II nr 15
09-500 Gostynin

Tel.  242357938

 

 

TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCY                                                    26 kwietnia 2020

 

1. Dziś przypada trzecia niedziela Wielkanocy. Przeżywamy okres radości płynącej z doświadczenia mocy Chrystusa zmartwychwstałego. Ta moc uzdalnia nas do kochania innych i tworzenia z nimi autentycznej wspólnoty – komunii. Okres od zmartwychwstania do wniebowstąpienia Pan Jezus poświęcił tym, których najbardziej umiłował. Spróbujmy wejść do tego grona, poczujmy się zaproszeni do bliskiego przebywania ze Zmartwychwstałym, które najlepiej realizuje się poprzez nasz pełny udział w Eucharystii.

2. W trzecią niedzielę Wielkanocy we wszystkich diecezjach w Polsce obchodzona jest Niedziela Biblijna, która rozpoczyna Tydzień Biblijny. Niedziela i Tydzień Biblijny to inicjatywa kierowana do każdego wierzącego. Pismo Święte, zwłaszcza księgi Nowego Testamentu, przybliżają nam Chrystusa jako naszego Pana i Mistrza. Nie tylko dzisiaj, w Niedzielę Biblijną oraz w ciągu tego rozpoczynającego się Tygodnia Biblijnego, rozważajmy słowo Boże, zwłaszcza zawarte w Ewangeliach. Zabierzmy z sobą dzisiaj małe karteczki ze Słowem Bożym i w domu przeczytajmy te dwa teksty odnoszące się do naszego życia. 

 

3. W piątek rozpoczniemy maryjny miesiąc – maj. Codziennie będziemy gromadzić się wokół ołtarza na Eucharystii i na nabożeństwie majowym. W szkole Maryi uczmy się całkowitego oddania Bogu i braciom. W naszym kościele nabożeństwo majowe będziemy celebrowali codziennie po Mszy św. o godz. 18.00. Zadbajmy też o wizerunki Maryi w naszych domach i w przydrożnych kapliczkach. Rodzinnie gromadźmy się przy nich na śpiewanie lub recytowaniu Litanii loretańskiej, pieśni maryjnych, na różaniec czy wieczorny Apel Jasnogórski.

 

4. 3 maja obchodzimy uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, głównej Patronki naszej Ojczyzny. Ponieważ w tym roku przypada niedziela okresu Wielkanocy, uroczystość została przeniesiona przez Kongregację Kultu Bożego na sobotę, 2 maja. Msze Święte tego dnia w naszym kościele będą sprawowane o godz. 6.30, 7.00 i 18.00. W niedzielę o godz. 10. Msza św. w intencji Ojczyzny i o deszcz.

 

5. Przypomina się, że w dziedzinie dyscypliny kultu Bożego i sakramentów świętych wciąż obowiązuje Zarządzenie Biskupa Płockiego uaktualnione 26 marca br. (nr 723/2020). Należy je dostosować do norm i ograniczeń sanitarno-epidemiologicznych wydanych w ostatnich dniach przez polski rząd (szczególnie ograniczenie obecności uczestników liturgii w świątyni [jednej osoby na 15 m² poza usługującymi] obowiązujące od 20 kwietnia br. oraz obowiązek zakrycia nosa i ust przy pomocy części odzieży, maski lub maseczki przez uczestników liturgii i usługujących – poza celebransem).

W naszym kościele zgodnie z zarządzeniami po przeliczeniu powierzchni kościoła będzie mogło uczestniczyć na jednej liturgii 80 osób. W kaplicy na cmentarzu 7 osób.

 

6. Nadal prowadzimy zbiórkę na zakup respiratora dla szpitala w Gorzewie. Zebrano już 18880 zł. Jest to prawie połowa kwoty. Bardzo serdecznie prosimy o wsparcie w tej inicjatywy, która na pewno zaowocuje na długie lata w naszym środowisku. Możemy wpłacać ofiary na konto parafii z dopiskiem ,, Respirator" lub złożyć do puszek w kościele przy głównym wyjściu lub w kancelarii. Potrzeba jeszcze prawie 10000 zł.

 

7. W pierwszy piątek Msze św. o godz. 6.30, 8.30 i 18.00. Adoracja w piątki będzie się odbywać do odwołania w górnym kościele do godz. 12.00. Zachęcamy do wspólnej modlitwy.

 

8. W obecnej sytuacji tymczasowego zawieszenia spotkań formacyjnych oraz ograniczonego kontaktu z katechetami w ramach zdalnego nauczania prosimy rodziców, aby troszczyli się o katechizację dzieci w domu przez wspólną modlitwę i wyjaśnianie prawd wiary. Miejmy nadzieję, że wyznaczone wrześniowe terminy będą możliwe do realizacji, bez obawy o zagrożenie narażenia zdrowia uczestników tak ważnych wydarzeń duchowych dla całych rodzin. Pierwsza Komunia św. planowana jest na 13 września. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych  /II Komunia św./ 20 września. Terminy te mogą ulec zmianie. Wszystko zależy od sytuacji epidemiologicznej i decyzji odpowiednich władz. Jednocześnie parafia zastrzega sobie zmianę terminów i  nie bierze odpowiedzialności gdy decyzje odpowiednich władz uniemożliwią organizację uroczystości komunijnych. Warto zaplanować spotkania komunijne w mniejszym gronie i skromniejsze z większym duchowym pożytkiem.      

 

 

8. Bóg zapłać za ofiary.