KONTAKT

Jana Pawła II nr 15
09-500 Gostynin

Tel.  242357938

 

DRUGA NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM                              3 stycznia 2021

1. W pierwszą niedzielę nowego roku pragniemy powierzyć Chrystusowi ten nowy czas. Jeszcze w klimacie Bożego Narodzenia dostrzegamy Jezusa, który przychodzi aby nas odkupić, by nadać sens naszym dniom, by ukazać perspektywę wieczności, do której jesteśmy zaproszeni. W każdej Eucharystii odkrywamy na nowo miłość Boga, który staje się dla każdego z nas „wiatykiem” czyli pokarmem na drogę. Uczmy się nieustannie dostrzegać tę perspektywę wieczności, w której już uczestniczymy od dnia naszych narodzin.

2. W środę 6 stycznia uroczystość Objawienia Pańskiego. Msze Święte z poświęceniem kadzidła i kredy według porządku niedzielnego z wyjątkiem Mszy św. o godz.16.00.

3. W ramach tegorocznej wizyty duszpasterskiej, z racji na wymogi sanitarne związane z epidemią, zapraszamy naszych Parafian do wspólnej modlitwy w kościele. Będziemy sprawować Mszę św. o godz. 18.00 w intencji mieszkańców poszczególnych miejscowości i ulic, według podanego planu. Zapraszamy przynajmniej jedną osobę z domu. Na zakończenie spotkania w kościele odmówimy Akt poświęcenia się rodziny Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Każdy otrzyma ten tekst z modlitwą błogosławieństwa domu do odmówienia już u siebie oraz pocztówkę z życzeniami od nas księży. Na tablicy ogłoszeń jest wywieszony harmonogram Mszy kolędowych. Będzie również możliwość złożenia dobrowolnej ofiary na tacę, przeznaczoną na potrzeby  wspólnoty parafialnej. W tym tygodniu zapraszamy następujących mieszkańców: 

4 I 

Poniedziałek

             Bierzewice

             Ul. Spacerowa

             ul. Wiosenna

             Ul. Mickiewicza

             Ul. Gliniana

5 I

wtorek

             Ul.  Bema – domy prywatne

             Ul. Płocka  – domy prywatne

             Jana Pawła II – domy prywatne

             Ul. Kolejowa

             Ul. Wojska Polskiego 42

7 I

Czwartek       

             Ul. Bierzewicka

             Ul. Langenfeld

             Ul. Bierzewicka, Bloki Nadleśnictwa

             Ul. Spółdzielcza 7

             Ul. Czapskiego – domy prywatne

8 I

Piątek

             Ul. Słoneczna

             Ul. Spokojna

             Ul. Krótka

             Ul. Wyszyńskiego 25

             Ul. Wyszyńskiego 11 i 13

9 I

Sobota            

             Ul. Zielona

             Ul. Krasickiego

             Ul. Łąkowa

             Ul. Floriańska – domy prywatne

             Ul. Floriańska 16