KONTAKT

Jana Pawła II nr 15
09-500 Gostynin

Tel.  242357938

 

DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                                   17 stycznia 2021

1. W poniedziałek rozpoczął się okres zwykły w liturgii Kościoła. Chrystus wzywa nas, abyśmy przez realizację powołania, wypełnianie codziennych obowiązków dawali o Nim świadectwo, żeby inni także mogli Go odnaleźć.

2. W czwartek 21 stycznia będziemy obchodzili Dzień Babci, a następnego dnia Dzień Dziadka. Pamiętajmy o kochanych babciach i dziadkach. Oni zawsze mają dla nas czas i okazują nam miłość. Niech nasza pamięć, dobre słowa, modlitwa, będą wyrazem naszej szczególnej miłości.

 

3.  W ramach tegorocznej wizyty duszpasterskiej, z racji na wymogi sanitarne związane z epidemią, zapraszamy naszych Parafian do wspólnej modlitwy w kościele. Będziemy sprawować Mszę św. o godz. 18.00 w intencji mieszkańców poszczególnych miejscowości i ulic, według podanego planu. Zapraszamy przynajmniej jedną osobę z domu. Na zakończenie spotkania w kościele odmówimy Akt poświęcenia się rodziny Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Każdy otrzyma ten tekst z modlitwą błogosławieństwa domu do odmówienia już u siebie oraz folder z życzeniami od nas księży. Na tablicy ogłoszeń jest wywieszony harmonogram Mszy kolędowych. Jest także  umieszczony na stronie parafialnej. W tym tygodniu zapraszamy następujących mieszkańców: 

18 I  Poniedziałek   

            Ul. 3 Maja – domy prywatne

          Ul. Wyszyńskiego 27

          Ul. Kilińskiego 17

          Ul. Kilińskiego 7a i 7c

          Ul. Krośniewicka

19 I Wtorek

            Ul. Stodólna – domy prywatne i Stodólna 8

          Ul. Stodólna 6

          Ul. Kościuszki 27

          Ul. Kościuszki 29

          Ul. Kościuszki domy prywatne

20 I Środa

          Ul. Żabia

          Ul. Czapskiego 12

          Ul. Czapskiego 12  b

          Ul. Czapskiego 12 c

          Ul. 3 Maja 9 i 20 c

21 I Czwartek

            Ul. Nowa 1 i 2 oraz ul. Nowa 5a

          Ul. Nowa 4

          Ul. Nowa 5

          Ul. Nowa 6

          Ul. Wojska Polskiego 28

22 I Piątek

          Ul. Wojska Polskiego – domy prywatne

          Ul. Wojska Polskiego 10

          Ul. Wojska Polskiego 34

          Ul. Wojska Polskiego  28 b

23 I Sobota

         Ul. Kościuszkowców

         Ul. Jana Pawła II 4

         Ul. Jana Pawła II 6

         Ul. Wojska Polskiego 4

         Ul Stodólna 4    

4. Pod chórem na stoliku znajdują się wyłożone obrazki z litanią i modlitwą za przyczyną św. Rocha. W naszej diecezji w Sadykrzu rozwija się przy relikwiach ofiarowanych przez bpa Piotra  kult za przyczyną św. Rocha. Wiele osób otrzymuje za jego wstawiennictwem łaski dla duszy i ciała w trudnym czasie pandemii. Zachęcamy do modlitwy. Jedna z nich brzmi: ,,Chwalebny św. Rochu, świecki pielgrzymie w Europie, zarażony, uwięziony, lekarzu ciał, prowadzący ludzi do Boga, wstawiaj się za nami i wybaw nas od udręk cielesnych i duchowych, Św. Rochu módl się za nami."

5. Bóg zapłać za ofiary.