KONTAKT

Jana Pawła II nr 15
09-500 Gostynin

Tel.  242357938

og 17

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO                                                              7 stycznia 2018

1. Gdy Chrystus przyjął chrzest od Jana w Jordanie, sam Bóg Ojciec dał świadectwo: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”. Każdy, kto przyjął sakrament chrztu św., staje się dzieckiem Bożym. Dzisiaj odnowiliśmy nasze przymierze z Bogiem, przypieczętowane łaską chrztu św.

2. Jutro na zakończenie pogrzebu ks. prałata Jerzego Niestępskiego, jak to jest w zwyczaju przy pogrzebie księdza, zamiast kwiatów  będzie można złożyć ofiarę na hospicja prowadzone przez Caritas Diecezji Płockiej. Dlatego przy wyjściu z kościoła będą obecni wolontariusze Caritas z puszkami. 

3. Nowy numer naszej gazetki parafialnej zawiera min. pełny tekst kazania ks. Jose  Maniparambila z Indii, który gościł w naszej wspólnocie parafialnej w listopadzie. Zachęcamy do nabywania pisma i owocnej lektury.  

4. Porządek kolędy w tym tygodniu będzie następujący:

Poniedziałek, 8 stycznia (od godz. 15.30)

Ul. Spacerowa cz. 1 + ul. Wiosenna

Ul. Spacerowa cz. 2

Ul. Mickiewicza cz. 1 (nr nieparzyste)

Ul. Mickiewicza cz. 2 (nr parzyste)

Wtorek, 9 stycznia (od godz. 15.30)

Ul. Bierzewicka cz. 1 (od ul. Płockiej)

Ul. Bierzewicka cz. 2 (od Wylęgarni)

Ul. Langenfeld cz. 1

Ul. Langenfeld cz. 2

Środa, 10 stycznia (od godz. 15.30)

Ul. Parkowa domy prywatne + ul. Parkowa 24 + 3 Maja 20 a

Ul. Parkowa 1; 3; 5

Ul. Parkowa 2 i 2a, pomoc w 5

Ul. Parkowa 4 i 6 , pomoc w prywatnych

Czwartek, 11 stycznia (od godz. 15.30)

Ul. Zielona

Ul. Krasickiego, pomoc w Zielonej

Ul. Łąkowa, pomoc w Zielonej

Ul. Bierzewicka, Bloki Nadleśnictwa

Piątek, 12 stycznia (od godz. 15.30)

Ul. Słoneczna

Ul. Spokojna od Mickiewicza

Ul. Krótka + pomoc w Słonecznej

Ul. Gliniana

Sobota, 13 stycznia (od godz. 9.00)

Bierzewice cz. 1

Bierzewice cz. 2

Bierzewice cz. 3

Bierzewice cz. 4

Bierzewice cz. 5

Prosimy o podejście lub  pojazd  kilka minut wcześniej.

5. Bóg zapłać za ofiary na prace przy naszym kościele.