KONTAKT

Jana Pawła II nr 15
09-500 Gostynin

Tel.  242357938

og 17

CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                                   11 marca 2018

1. Rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne do środy włącznie. Słowo Boże głosi ks. biskup Wiesław Śpiewak z diecezji Hamilton na Bermudach. Spowiedź od poniedziałku do środy.

og 17

DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                                       25 lutego 2018

1. Trwajmy w wielkopostnych dobrych postanowieniach, a szczególnie starajmy się rozważać mękę Pańską podczas wspólnej modlitwy. Droga krzyżowa w piątki o godz. 9.00, 16.00 i 17.15 a gorzkie żale w niedziele o godz. 17.40.

og 17

TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                                    4 marca 2018

1. W trzecią niedzielę Wielkiego Postu Chrystus uświadamia nam, że już najwyższy czas, by dokonać radykalnego uporządkowania naszego życia. Każdy z nas jest prawdziwą świątynią, w której mieszka Pan Bóg, i trzeba zatroszczyć się, by była ona dla Niego godnym mieszkaniem.

og 17

PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                                  18 lutego 2018

1. W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu Kościół przypomina nam prawdę, że każdy z nas jest kuszony. Pan Jezus także nie był w swoim ziemskim życiu wolny od pokus. Pokazał nam jednak, jak należy z nimi walczyć.