KONTAKT

Jana Pawła II nr 15
09-500 Gostynin

Tel.  242357938

 

NARODZENIE PAŃSKIE                                                                              25 grudnia 2019

1. Dzisiaj i jutro zapraszamy na Msze Święte w porządku niedzielnym.

 

NIEPOKALANE POCZĘCIE NAJŚW. MARYI PANNY                              8 grudnia 2019 r.

1. Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny przypomina nam o szczególnym przywileju świętości, którym Stwórca obdarował Matkę Chrystusa. Za przyczyną Niepokalanej upraszajmy błogosławionych owoców czasu radosnego oczekiwania na przyjście Pana.

 

 

Uroczystość - JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA                              24 listopada 2019 r.

1. Pan Jezus wielokrotnie poucza nas o swoim królestwie, a przez swoje wcielenie urzeczywistnił słowa: „bliskie jest królestwo Boże”. Odnawiając nasze zawierzenie i uznając królewską godność Chrystusa, pragniemy na co dzień budować Jego królestwo prawdy, pokoju i zbawienia.

PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU                                                      2 grudnia 2019 r.

1. Pierwsza Niedziela Adwentu rozpoczyna nowy rok liturgiczny. Kościół zaprasza nas do przeżywania na nowo historii zbawienia, która znajduje swoje odzwierciedlenie w liturgii Ludu Bożego. Rozpoczęty dziś Adwent przypomina nam nie tylko o zbliżających się Świętach Bożego Narodzenia, ale nade wszystko wzywa do gotowości na powtórne przyjście Zbawiciela na końcu czasów.

 

 

TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                    17 listopada 2019 r.

 

1. Przez udział w niedzielnej Eucharystii Pan umocnił nas swoim słowem i Najświętszym Ciałem. Pomnażajmy w sercach dary Bożej łaski, aby wytrwale kroczyć drogami wiary, wiodącymi przez codzienne wyzwania i trudy