KONTAKT

Jana Pawła II nr 15
09-500 Gostynin

Tel.  242357938

Proponowane linki

og 17

         ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA        30 grudnia 2018 r.

 

1. Razem z Maryją i Józefem złożyliśmy Najświętszą Ofiarę Jezusa. Położyliśmy na ołtarzu wszystkie radości i troski naszych rodzin. Wzmocnieni Bożym błogosławieństwem i pewni opieki Świętej Rodziny wnieśmy Boży pokój do naszych domów.

 

 

og 17

Boże Narodzenie          25 grudnia 2018 r.

ŻYCZENIA BISKUPA PŁOCKIEGO NA ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA

Gdy umilkł, komnatę blask nowy oświeca –

W zdumieniu, w radości duch tonie;

Bo przed nim Najświętsza stanęła Dziewica,

Maryja z Dzieciątkiem na łonie

(Grzegorz z Sambora – Życie Świętego Stanisława Kostki)

Umiłowani Diecezjanie!

W kończącym się Roku św. Stanisława Kostki, z sercem pełnym wdzięczności za dar Wcielenia, stajemy przed betlejemską stajenką, by oddać pokłon umiłowanemu Synowi Bożemu.

Niech w spotkaniu z Nowonarodzonym, nasze serca wypełnia dar Bożej miłości, czyniąc nas na wzór św. Młodzieniaszka z Rostkowa, świadkami dobroci i świętości Boga. Podejmujmy z gorliwością nasze chrześcijańskie powołanie, otwierając się ciągle na moc Ducha Świętego, który nas nieustannie prowadzi. Życzę Wam wszystkim, radosnych i pełnych pokoju świąt Bożego Narodzenia. Niech Jezus przynoszący zbawienie błogosławi każdemu z osobna, naszym rodzinom i wspólnotom! Z darem modlitwy i pasterskim błogosławieństwem –

Płock, Narodzenie Pańskie A. D. 2018

                                                                                                 Wasz biskup Piotr

„Z narodzenia Pana dzień dziś wesoły...” – śpiewamy dzisiaj w radosnej kolędzie. Chrystus przyszedł na świat,
aby nas zbawić. To wydarzenie miało miejsce w historii, a jego przeżywanie jest wciąż odkrywaniem prawdy
o wielkiej miłości Boga do każdego z nas. Co roku na nowo budzi się w naszych sercach prawdziwa radość: Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek mógł zbliżyć się do Boga. Niech i dzisiaj prawdziwa Boża radość przepełni nasze serca. Niech rozlewa się na innych: w naszych rodzinach, w sąsiedztwie, parafii, w naszej Ojczyźnie. Z całego serca życzymy wszystkim bożonarodzeniowej radości wraz z błogosławieństwem Dzieciątka Jezus.
Szczęść Boże.

 

 

og 17

4 Niedziela Adwentu           23 grudnia 2018 r.

1. Czas adwentowego oczekiwania dopełnia się. Maryja uczy nas, jak przyjmować Boga ochotnym sercem: „oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego”.

TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU  17 grudnia 2018

og 17

1. Trzecia niedziela Adwentu przypomina nam o radości. Oczekujemy razem z Niepokalaną Maryją i ze św. Janem Chrzcicielem na spełnienie się wielkich obietnic. 

DRUGA NIEDZIELA ADWENTU  9 grudnia 2018

og 17

1. W drugą niedzielę Adwentu usłyszeliśmy wezwanie św. Jana Chrzciciela do przygotowania drogi Panu, który przychodzi. Niech to wezwanie ciągle w nas pobrzmiewa i skłania do przemiany naszego życia.