KONTAKT

Jana Pawła II nr 15
09-500 Gostynin

Tel.  242357938

Proponowane linki

 

OGLOSZNIA-1.jpg

 

TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                                   27 stycznia 2019r.

1. Wraz z Kościołem powszechnym dziękujemy Panu Bogu za dar Światowych Dni Młodzieży. Pragniemy zawierzać miłującemu Ojcu młodzież całego świata, aby na współczesnych drogach, z odwagą odkrywała i wiernie wypełniała swoje życiowe i chrześcijańskie powołania. Słowa posłania skierowane dziś przez papieża odczytajmy jako drogowskaz także dla nas i dla naszej parafialnej wspólnoty.

 

 

OGLOSZNIA-1.jpg

DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                                   20 stycznia 2019

 

1. W Panamie trwają Światowe Dni Młodzieży. Zapraszamy do śledzenia relacji ze spotkania papieża z młodzieżą oraz do modlitwy w intencji papieża i młodych całego świata.

 

 

OGLOSZNIA-1.jpg

 

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO        13 stycznia 2019r.

 

1. Obchodzone dzisiaj święto Chrztu Pańskiego przypomina nam o własnym chrzcie, poprzez który Pan Bóg ogłosił nas swoimi przybranymi dziećmi i umocnił darem Ducha Świętego. Kończąc okres Bożego Narodzenia, wyruszmy na drogi codziennego życia, dając świadectwo przyjęcia Syna Bożego do naszych serc.

 

og 17

       

OBJAWIENIE PAŃSKIE                                                  6 stycznia 2019r.

1.  W osobach Mędrców ze Wschodu, którzy przybywają oddać pokłon nowonarodzonemu Królowi, odnajdujemy ludzi wszystkich ras,
języków i religii, wezwanych do rozpoznania w Chrystusie jedynego Zbawiciela.

 

og 17

         ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA        30 grudnia 2018 r.

 

1. Razem z Maryją i Józefem złożyliśmy Najświętszą Ofiarę Jezusa. Położyliśmy na ołtarzu wszystkie radości i troski naszych rodzin. Wzmocnieni Bożym błogosławieństwem i pewni opieki Świętej Rodziny wnieśmy Boży pokój do naszych domów.

 

 

og 17

Boże Narodzenie          25 grudnia 2018 r.

ŻYCZENIA BISKUPA PŁOCKIEGO NA ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA

Gdy umilkł, komnatę blask nowy oświeca –

W zdumieniu, w radości duch tonie;

Bo przed nim Najświętsza stanęła Dziewica,

Maryja z Dzieciątkiem na łonie

(Grzegorz z Sambora – Życie Świętego Stanisława Kostki)

Umiłowani Diecezjanie!

W kończącym się Roku św. Stanisława Kostki, z sercem pełnym wdzięczności za dar Wcielenia, stajemy przed betlejemską stajenką, by oddać pokłon umiłowanemu Synowi Bożemu.

Niech w spotkaniu z Nowonarodzonym, nasze serca wypełnia dar Bożej miłości, czyniąc nas na wzór św. Młodzieniaszka z Rostkowa, świadkami dobroci i świętości Boga. Podejmujmy z gorliwością nasze chrześcijańskie powołanie, otwierając się ciągle na moc Ducha Świętego, który nas nieustannie prowadzi. Życzę Wam wszystkim, radosnych i pełnych pokoju świąt Bożego Narodzenia. Niech Jezus przynoszący zbawienie błogosławi każdemu z osobna, naszym rodzinom i wspólnotom! Z darem modlitwy i pasterskim błogosławieństwem –

Płock, Narodzenie Pańskie A. D. 2018

                                                                                                 Wasz biskup Piotr