KONTAKT

Jana Pawła II nr 15
09-500 Gostynin

Tel.  242357938

Proponowane linki

 

Msza święta z okazji uroczystości ku czci św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży.


Poświęcenie tornistrów oraz inscenizacja życia świętego młodzieńca z Rostkowa w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Gostyninie przygotowanych przez Panią Monikę Zaremba.

(fot. Rafał Gościniak).

OGLOSZNIA-1.jpg

DWUDZIESTA CZWARTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                         15 września 2019 r.

 

1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Kościele w Polsce Tydzień Wychowania i dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Został on ustanowiony jako wyraz troski o dobro młodzieży i dzieci, a także, aby zwrócić uwagę ludzi dobrej woli na pilną potrzebę wychowania młodego pokolenia do wartości. Podejmując tę inicjatywę, trwajmy na osobistej i wspólnotowej modlitwie za dzieci, młodzież, polskie szkoły i rodziny.

 

 

OGLOSZNIA-1.jpg

 

DWUDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                          8 września 2019 r.

 

1. Sprawowana przez nas Eucharystia jest szczytem życia religijnego chrześcijan. W Eucharystii prawdziwie obecny jest i udziela daru zbawienia Pan i założyciel Kościoła – Jezus Chrystus. W dzisiejszej Ewangelii wzywa nas do radykalnego stawiania Bożych spraw na pierwszym miejscu.

 

69928319_960098841007633_5475155662478508032_n.png